Toppantenn utbytt

3 okt 2021 Isopole toppantenn i masten för mottagningen nerplockad för service och underhåll 

även byte av Koaxkabeln

Ny/uppgraderad Repeater i Kisa

fr.o.m. 1 okt 2021 öppnas

Kisa Repeatern på 145,700  FM

med 82,5 subton

 

DR1-XE med Arcom Logik RC210

radion ger 50w