FRG 2015 Övning Grantoppen

 7 maj var det en samövning

med FRG i Ydre kommun och FRG i Kinda kommun.

Senario: fyra svampplockare försvunna i Tidersrums skogarna

SM5OSZ och SA5AWM hade radiosambandet vid Hult

som var knutpunkten för MC ordinanserna som kom med information

som vi förmedlade till Ledningsstaben där SM5YNG och SM5NJG hade kontroll.

// SM5YMX Sven Andersson