Toppantenn utbytt

3 okt 2021 Isopole toppantenn i masten för mottagningen nerplockad för service och underhåll 

även byte av Koaxkabeln