Årsmötet genomfördes enligt planerna

Här är höjdpunkterna:

Vi hade en tyst minut i åminnelse av silent key SM7VAJ Kurt.

Avgående kassör SM7JIU Nils hyllades för lång och trogen tjänst som kassör. Det var lite oklart hur lång tid men det är i alla fall över 25 år.

Till styrelse valdes:

  • SM5OUU Linus, ordförande
  • SA5ADD Magnus, Vice ordförande
  • SM5YNG Peter, Kassör
  • SM5YMX Sven, Sekreterare
  • SA5AVZ Jörgen, Ledamot
  • SA5AWM Magnus, Ledamot

Hälften av styrelseledamöterna valdes på ett år och andra hälften på två år.

Styrelsens proposition om antogs så nu organiseras eventuell sambandsverksamhet inte längre i en separat sektion.