Samåkning till Eskilstunaloppisen

Om mindre än en månad är det dags för Eskilstunaloppisen. I Radioklubben CQ har vi utsett Magnus, SA5ADD till att sköta detaljerna runt en resa dit. Om du vill åka, och/eller om du kan köra så hör av dig till Magnus så att han kan planera.

73 de SM5OUU Linus

Hör av er senast nu på Torsdagskvällen så jag hinner planera Mvh Magnus SA5ADD Arvidsson

 

Årsmötet genomfördes enligt planerna

Här är höjdpunkterna:

Vi hade en tyst minut i åminnelse av silent key SM7VAJ Kurt.

Avgående kassör SM7JIU Nils hyllades för lång och trogen tjänst som kassör. Det var lite oklart hur lång tid men det är i alla fall över 25 år.

Till styrelse valdes:

  • SM5OUU Linus, ordförande
  • SA5ADD Magnus, Vice ordförande
  • SM5YNG Peter, Kassör
  • SM5YMX Sven, Sekreterare
  • SA5AVZ Jörgen, Ledamot
  • SA5AWM Magnus, Ledamot

Hälften av styrelseledamöterna valdes på ett år och andra hälften på två år.

Styrelsens proposition om antogs så nu organiseras eventuell sambandsverksamhet inte längre i en separat sektion.