Horn Marken

Trevligt att träffas på Hornmarken

Radioklubben visade upp sig och träffades vid årets Hornmarken (9/7). Vi räknade totalt 13 radioamatörer som tittade in till stationen och dessutom intresserade och några av klubbens tidigare medlemmar.

Tack Sven, Weine, Johnny och Magnus för ett väl genomfört arrangemang.

Hornmarken 2011 - Johnny vid stationen