Länkradio på 70cm

Länkradion

Frekvenser som finns att tillgå är 432-437 MHz

434,400 är default , det innebär att varje gång 145,700 är igång stannar den på denna frekvens.

Annars Scannar den hela tiden på dessa inprogramerade Kanaler frekvenser.

Länknings Alt 1

Öppna 145,700 rpt , tryck Dtmf 31 , rpt säger välj kanal ,

tryck önskad Dtmf kanal.   ( Tryck 1750 igen om man ska ha upp en 70cm rpt )

Kanaler som är Valbara

Dtmf

400 = 434,400 MHz

0  = 434,600 med -2,0 shift

3  = 434,675 med -2,0 shift  

X  = Lediga platser finns 

Länknings Alt 2

Du sänder på valfri 70cm frekvens som finns med i scanningen och sänder 1750ton så skall 145,700 rpt gå upp