2m Test

Resultat från juli-testen på 2m

Den här gången var det lite bättre förberedelse för antennen var redan på plats och behövde bara några enkla justeringar. Dessutom var condsen lite bättre.

Resultat:

QSO: 64

Poäng: 31319

Längsta QSO: 645km (ES5PC i KO38)

Placering (preliminär): 17

Deltagare: SM5OUU och SM5YMX.

QSO:na utritade:

20110707224528